Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 19 2018

psycha
- Co jest w życiu ważne?
- Szczegóły. Detale. Prostota. Tła uczuć, krajobrazu, czynności. Spokój.
— Andrzej Stasiuk
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamefir mefir
psycha
Bo w życiu często jednak bywa tak, że ta osoba jest może właściwa dla Ciebie, ale Ty nie do końca jesteś właściwą osobą dla niej. I życie rzadko jest tak cudownie czarno-białe, że możemy podjąć bardzo trudną dezycję i od razu poczuć się z nią dobrze.
https://pokolenieikea.com/2018/08/16/dlaczego-on-mnie-zdradzil-dlaczego-ona-mnie-zdradzila/
Reposted frommy-little-world my-little-world viazucha zucha
psycha

Nie jest za późno by mówić przepraszam

— nevermind
Reposted fromnevermind336 nevermind336 viacytaty cytaty
psycha
“Jak usłyszę, że nie mam prawa być kurewsko przybita, bo są tacy, którzy mają gorzej, wytłumaczę panu, że to tak, jakby zabronić szczęśliwemu się radować, bo są tacy, którzy mają lepiej.”
— Remigiusz Mróz
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacytaty cytaty
psycha
6540 6a3f 500
Reposted fromSapereAude SapereAude viaiammistake iammistake
psycha
what the fuck is wrong with me
— the same question again and again
Reposted fromoutoflove outoflove
psycha
5759 0abd 500
Reposted fromjagodowykubek jagodowykubek viaiammistake iammistake
psycha
Reaguj na to, co się naprawdę dzieje, a nie na to, co sobie wyobrażasz.
— Helen Fielding
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaNataly Nataly
Łączyła nas relacja, ta z rodzaju relacji, o które człowiek zapytany z bólem serca i przez zaciśnięte zęby kłamie wbrew sobie i odpowiada, że to nic takiego.
— (via swiatniedlanas)
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaiammistake iammistake
psycha
chciałabym Cię teraz mieć w swoich ramionach
Reposted fromcarmenluna carmenluna viacytaty cytaty
psycha
Istotą depresji nie jest brak sił, lecz brak poczucia sensu. 
— #42
Reposted fromffina ffina viapersona-non-grata persona-non-grata

August 17 2018

psycha

Ironia życia leży w tym, że żyję się do przodu, a rozumie do tyłu.

— Søren Kierkegaard
Reposted fromthesmajl thesmajl viahulagula hulagula
psycha
To, że się tego boję, nie znaczy, że tego nie chcę.
Reposted frompeper peper vianiezwyykla niezwyykla
psycha
Myślisz mi się. Nieprzerwanie.
— Wojciech Kuczok
Reposted fromplayinglove playinglove vianiezwyykla niezwyykla

August 16 2018

psycha
Można ukrywać fakt, ale w snach to przypływa. 
— Fokus & O. S. T. R - Przetrwasz
psycha
Niezwykle ważne jest, by mieć przy swoim boku kogoś kto jest w stu procentach pewny, że to właśnie na Tobie zależy mu najbardziej. Kogoś kto będzie dla Ciebie prawdziwym wsparciem i codzienną obecnością zapali w Tobie chęć by kochać, śmiać się i żyć.
— Rafał Wicijowski
psycha

Jeśli zawsze jest sama, kiedy potrzebuje Twojej pomocy, to nie dziw się, że później Cię już o nią nie prosi. Jeśli sama musiała iść przez mrok, to nie oczekuj, że ogrzejesz się później w jej światłości.

— Aleksandra Steć
psycha
Fantazjowanie i marzenie może złamać człowiekowi serce.
— C. Ahern
psycha
Niektóre ucieczki to sprawdzian czy komuś jeszcze na nas zależy.
— Bezimienna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl