Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 22 2017

psycha
17:32
Ciągle wymagałem od ludzi przypominania mi, że nie jestem bezwartościowy i zasługuję na ich uwagę. Im bliżsi mi byli, tym częściej to robiłem. A to jest coś, co zabija relacje. Nawet te najlepsze. Bo pokazując, że nie znasz własnej wartości, tracisz ją w oczach innych.
— Przemyślenia Trzeźwego Człowieka
psycha
17:32
  Wtulam się w Twoje słowa
— Amélie Nothomb
Reposted fromIriss Iriss viajointskurwysyn jointskurwysyn
psycha
17:32
przepraszam za szczerość, po prostu już nie wytrzymuję bez Ciebie.
— 13-04-2014
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
psycha
17:31
Czy układam sobie w głowie co powiem? No tak, bardzo. Właściwie na tym opieram jedną-tysięczną promila szansy, że to cokolwiek zmieni. Chociaż wiedząc, że albo się coś czuje, albo się czegoś nie czuje.
— Bitamina
psycha
17:30
Nie trać na mnie żadnej chwili, jak dla ciebie lepiej tak no to zapomnij wszystko.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
psycha
17:30
Dlatego - zostań potrzebuję Cię tu, to co w sobie mam tylko ciągnie mnie w dół.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
psycha
17:30
"(…) życie towarzyskie skończyło się wraz z piciem, bo okazało się, że było dodatkiem do alkoholu." 
— Artur Andrus “Boks na Ptaku, czyli każdy szczyt ma swój Czubaszek i Karolak”
psycha
17:30
On zakochał się od pierwszego spojrzenia. Wpadł po uszy. Po jej uszy, które darzył uczuciem szczególnym. Nie ukrywał tego, niczego nie kombinował. Po prostu przytrafiło mu się szczęście i nieszczęście jednocześnie - zakochał się w skomplikowanej dziewczynie.
— "Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przybory listy na wyczerpanym papierze"
psycha
17:26
przeraża mnie to, jak ja łatwo marnuję czas.
Reposted fromwinnym-swiecie winnym-swiecie viaCrazyAnt CrazyAnt
17:26
Czuje się bardzo źle psychicznie na ten moment.
Patrzę na siebię i mam ochotę rozbic lustro.
Chciałabym być kimś lepszym.
— (via kompletnie-zniszczona)
Reposted fromkostuchna kostuchna viaCrazyAnt CrazyAnt
psycha
17:26
„Po cholerę te wszystkie słowa, jeśli nie stoją za nimi uczucia. To tylko słowa."
— Requiem for a Dream
Reposted frompresned presned viaCrazyAnt CrazyAnt
psycha
17:26
1019 c3d8
Reposted fromsweetnothingg sweetnothingg viaCrazyAnt CrazyAnt
psycha
17:25
Jeśli nie możesz dziś nikogo kochać, przynajmniej postaraj się nikogo nie skrzywdzić.
— Stephen King
Reposted fromCrazyAnt CrazyAnt
psycha
17:23
Wszystko zawsze się kończy kiedy zaczyna mi zależeć.
— 11.10.
Reposted fromsouxie souxie viacytaty cytaty
17:22
3691 dce5 500
Reposted fromdivi divi viajointskurwysyn jointskurwysyn
psycha
17:21
Możecie nazywać to zauroczeniem, obsesją, chwilową fascynacją, incydentalnym oczarowaniem,opętaniem, tanim omotaniem, zbałamuceniem, przejściową euforią, zrywem ekstazy, krótkotrwałym upojeniem, ulotnym zadurzeniem. Możecie snuć domysły i pisać bajki. Możecie w nas nie wierzyć. To nie ma znaczenia, gdy miłość pisze własny scenariusz.
— N.Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
psycha
17:21
W przyszłym wcieleniu czy jutrzejszym śnie...- nieważne kiedy. I tak będziesz mój.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
psycha
17:21
Nie chciałabym być najpiękniejszą kobietą świata, nie chciałabym być idealna, dystyngowana, wspaniała czy wzorowa. Chcę być pasjonująca...
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
psycha
17:21
3328 6ef5 500
No co Borszewicz
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viacytaty cytaty
psycha
17:20
3281 b379 500
Jarosław Borszewicz
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl