Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 11 2017

psycha
19:31
Kobiety są trudne. A jeśli je ignorujesz robią się jeszcze trudniejsze.
— J. Frey, Milion małych kawałków
psycha
19:31
i znowu czuję się niepotrzebna 
— 21.53
Reposted fromrisky risky viapersona-non-grata persona-non-grata
psycha
19:29
Są wieczory, gdy zastanawiamy się, czy Ci z którymi już nie rozmawiamy, myślą czasem o nas.
psycha
19:29
I nie wiem już, czy chcę by po prostu zniknął z mojego życia, czy aby pozostał w nim na zawsze. 
psycha
19:29
Ludzie boją się zmian. A ja się właśnie boję, że nic się nie zmieni...
psycha
19:28
Najgorzej jest jak człowiek siedzi sam w nocy i się zastanawia. Nawet jeśli przez większość czasu jest dobrze, to wieczorem zawsze mam wrażenie, że coś jest nie tak.
psycha
19:28
Miałaś wrażenie, jakby twoje życie zamieniło się w coś, czego nigdy nie chciałaś?
— Zwierzęta nocy (2016)
psycha
19:28
Nie rób sobie bałaganu w życiu. Musisz znaleźć sposób, by ocalić samego siebie. Nikt tego za ciebie nie zrobi.
— Amy Harmon
psycha
19:28
Nie wiesz co pamiętasz, dopóki nie spróbujesz tego opowiedzieć. I nie wiesz co tak naprawdę sądzisz na dany temat, dopóki nie zaczniesz się o to z kimś kłócić. W samotności nie jesteś nawet świadomy swoich sprzeczności.
— Jacek Dukaj “Perfekcyjna niedoskonałość”
psycha
19:27
To samo gówno, tylko dzień inny.
— Skazani na Shawshank
Reposted fromraita raita viapersona-non-grata persona-non-grata
psycha
19:27
Najgorsze są pogodne niedziele...- pomyślał bez siły do walki - puste, piękne, słoneczne niedzielne poranki, wiosenne i letnie, kiedy nie ma z kim pójść w aleję ani na plażę.
psycha
19:27
Trochę męczący dzień i trochę źle się czuję. Trochę bardzo.
psycha
19:26
ciężko jest całe życie zastanawiać się, czy jest się wartym czyjejkolwiek miłości.
— bardzo ciężko.
psycha
19:26
Najgorzej jest nie nadawać się do związku, a jednocześnie mieć w sobie gigantyczne pokłady miłości.
psycha
19:26
Przez całe życie staramy się doskonalić umiejętności, gromadzimy wiedzę i doświadczenie, a na samym końcu i tak wszystko odchodzi w niepamięć.
— Henning Mankell – Grząskie piaski
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
psycha
19:26
Jest tylko jedna rzecz liczniejsza od gwiazd [...]. A jest to mrok, który je nosi.
— Jessica Khoury – Zakazane życzenie
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
psycha
19:26
Nie trzeba od razu zmieniać świata, tylko ten kawałek wokół siebie.
— David Nicholls – Jeden dzień
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty

February 23 2017

psycha
19:06

Nie wierzę, że ktoś odczuwa mój brak, bo dla tej, której chciałbym brakować, nie znaczę nic.

— Arno Strobel
Reposted fromNajada Najada viacytaty cytaty
psycha
19:06
Każdy z nas stracił kogoś, kto powinien być teraz obok.
psycha
19:06
I znów muszę się uczyć, jak zapominać. Od początku.
— Kaja Kowalewska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl