Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 11 2017

psycha
19:26
Najgorzej jest nie nadawać się do związku, a jednocześnie mieć w sobie gigantyczne pokłady miłości.
psycha
19:26
Przez całe życie staramy się doskonalić umiejętności, gromadzimy wiedzę i doświadczenie, a na samym końcu i tak wszystko odchodzi w niepamięć.
— Henning Mankell – Grząskie piaski
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
psycha
19:26
Jest tylko jedna rzecz liczniejsza od gwiazd [...]. A jest to mrok, który je nosi.
— Jessica Khoury – Zakazane życzenie
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
psycha
19:26
Nie trzeba od razu zmieniać świata, tylko ten kawałek wokół siebie.
— David Nicholls – Jeden dzień
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty

February 23 2017

psycha
19:06

Nie wierzę, że ktoś odczuwa mój brak, bo dla tej, której chciałbym brakować, nie znaczę nic.

— Arno Strobel
Reposted fromNajada Najada viacytaty cytaty
psycha
19:06
Każdy z nas stracił kogoś, kto powinien być teraz obok.
psycha
19:06
I znów muszę się uczyć, jak zapominać. Od początku.
— Kaja Kowalewska
psycha
19:05
Płakałaś?
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty
psycha
19:05
Miłość [...] nie pamięta złego.
— raczej nie zapomina!
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty
psycha
19:05
Zawsze przestrzegałam zasady, by nigdy nie spędzać nawet pięciu minut z ludźmi, którzy nie chcą być ze mną. Dobrze też pamiętam przestrogę mojej Mamy, by nie przebywać z ludźmi, którzy psują nam charakter, wyzwalając naszą agresję. Takie znajomości są destrukcyjne, osłabiają, nic w zamian nie dając.
— Beata Tyszkiewicz
Reposted fromflorentyna florentyna viacytaty cytaty

February 22 2017

psycha
17:41
Najgorzej jest wtedy, kiedy Ty spotkasz właściwą osobę dla siebie, ale okazuje się, że Ty nie jesteś właściwą osobą dla niej.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viashitsuri shitsuri
psycha
17:41
Najpiękniejszym prezentem, który możemy dostać jest człowiek, który jest. Który daje swoją obecność. Który odbiera telefon. Który dotrzymuje słowa. Każda miłość zaczyna się od obecności i do obecności się sprowadza.
Reposted frompensieve pensieve viashitsuri shitsuri
psycha
17:36
Nie umiem rozmawiać z ludźmi.
— A mój ulubiony kod w GTA to wyludnione miasto i mgła.
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty
psycha
17:36
Przewyższaj swoje uczucia. Nie ja tego od ciebie wymagam, tylko życie. Inaczej porwie Cię fala emocji. Porwie morze i przepadniesz bez śladu. Uczucia potrafią stać się w życiu największym problemem. Igrają z nami w sposób perfidny.
— Philip Roth – Wzburzenie
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
psycha
17:36
Wszędzie jest tak samo, dopóki ty się nie zmienisz. Nie ma na świecie takiego magicznego miejsca, które cię odmieni. Jeśli czujesz się jak śmieć, to wszystko wygląda jak śmieć.
— Richard Bachman – Ostatni bastion Barta Dawesa
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty

June 15 2015

psycha
20:47
9006 c64a 500
Zulczykjakub4
psycha
20:46
psycha
20:46

   

Czasem mam ochotę sama sobie przypierdolić.
     

— na przykład teraz.
psycha
20:46
Nie osądzaj mnie po moich wyborach, skoro nie wiesz jakie miałam opcje
— internety
Reposted fromMaDeeWorrld MaDeeWorrld viagosiuuaam16 gosiuuaam16

June 11 2015

psycha
19:17
Są pożegnania, na które nigdy nie będziemy gotowi. Są słowa, które zawsze wywoływać będą morza łez. I są takie osoby na myśl, o których zawsze zasypie nas lawina wspomnień.
— temyśli.pl
Reposted frombomdia bomdia viakarr4mba karr4mba
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl