Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 11 2017

psycha
19:28
Najgorzej jest jak człowiek siedzi sam w nocy i się zastanawia. Nawet jeśli przez większość czasu jest dobrze, to wieczorem zawsze mam wrażenie, że coś jest nie tak.
psycha
19:28
Miałaś wrażenie, jakby twoje życie zamieniło się w coś, czego nigdy nie chciałaś?
— Zwierzęta nocy (2016)
psycha
19:28
Nie rób sobie bałaganu w życiu. Musisz znaleźć sposób, by ocalić samego siebie. Nikt tego za ciebie nie zrobi.
— Amy Harmon
psycha
19:28
Nie wiesz co pamiętasz, dopóki nie spróbujesz tego opowiedzieć. I nie wiesz co tak naprawdę sądzisz na dany temat, dopóki nie zaczniesz się o to z kimś kłócić. W samotności nie jesteś nawet świadomy swoich sprzeczności.
— Jacek Dukaj “Perfekcyjna niedoskonałość”
psycha
19:27
To samo gówno, tylko dzień inny.
— Skazani na Shawshank
Reposted fromraita raita viapersona-non-grata persona-non-grata
psycha
19:27
Najgorsze są pogodne niedziele...- pomyślał bez siły do walki - puste, piękne, słoneczne niedzielne poranki, wiosenne i letnie, kiedy nie ma z kim pójść w aleję ani na plażę.
psycha
19:27
Trochę męczący dzień i trochę źle się czuję. Trochę bardzo.
psycha
19:26
ciężko jest całe życie zastanawiać się, czy jest się wartym czyjejkolwiek miłości.
— bardzo ciężko.
psycha
19:26
Najgorzej jest nie nadawać się do związku, a jednocześnie mieć w sobie gigantyczne pokłady miłości.
psycha
19:26
Przez całe życie staramy się doskonalić umiejętności, gromadzimy wiedzę i doświadczenie, a na samym końcu i tak wszystko odchodzi w niepamięć.
— Henning Mankell – Grząskie piaski
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
psycha
19:26
Jest tylko jedna rzecz liczniejsza od gwiazd [...]. A jest to mrok, który je nosi.
— Jessica Khoury – Zakazane życzenie
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
psycha
19:26
Nie trzeba od razu zmieniać świata, tylko ten kawałek wokół siebie.
— David Nicholls – Jeden dzień
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty

February 23 2017

psycha
19:06

Nie wierzę, że ktoś odczuwa mój brak, bo dla tej, której chciałbym brakować, nie znaczę nic.

— Arno Strobel
Reposted fromNajada Najada viacytaty cytaty
psycha
19:06
Każdy z nas stracił kogoś, kto powinien być teraz obok.
psycha
19:06
I znów muszę się uczyć, jak zapominać. Od początku.
— Kaja Kowalewska
psycha
19:05
Płakałaś?
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty
psycha
19:05
Miłość [...] nie pamięta złego.
— raczej nie zapomina!
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty
psycha
19:05
Zawsze przestrzegałam zasady, by nigdy nie spędzać nawet pięciu minut z ludźmi, którzy nie chcą być ze mną. Dobrze też pamiętam przestrogę mojej Mamy, by nie przebywać z ludźmi, którzy psują nam charakter, wyzwalając naszą agresję. Takie znajomości są destrukcyjne, osłabiają, nic w zamian nie dając.
— Beata Tyszkiewicz
Reposted fromflorentyna florentyna viacytaty cytaty

February 22 2017

psycha
17:41
Najgorzej jest wtedy, kiedy Ty spotkasz właściwą osobę dla siebie, ale okazuje się, że Ty nie jesteś właściwą osobą dla niej.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viashitsuri shitsuri
psycha
17:41
Najpiękniejszym prezentem, który możemy dostać jest człowiek, który jest. Który daje swoją obecność. Który odbiera telefon. Który dotrzymuje słowa. Każda miłość zaczyna się od obecności i do obecności się sprowadza.
Reposted frompensieve pensieve viashitsuri shitsuri
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl