Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 28 2017

psycha
20:24
#447
Reposted fromMiauuuKurwa MiauuuKurwa viatereseek tereseek
psycha
20:24

"- Halo, halo, kochanie, chciałbym ci powiedzieć, że dziś bez zmian. Jest tak jak wczoraj, jak przedwczoraj i trzy dni temu. Ledwo otworzyłem oczy i już tęsknię".

— Piotr Adamczyk
Reposted frommypinkflaming mypinkflaming viamy-life my-life
psycha
20:23
4421 b232
Reposted fromxalchemic xalchemic viamy-life my-life
psycha
20:23
Przyszłość należy do tych, którzy wierzą w piękno swoich marzeń.
— Eleanor Roosevelt
Reposted fromavooid avooid viamy-life my-life
psycha
20:23
8111 9d42 500
Reposted fromdobby dobby viamy-life my-life
psycha
20:22
0600 3827
Reposted fromskraweksiebie skraweksiebie viamy-life my-life
psycha
20:22
8936 0bc5
No i bardzo dobrze !
Reposted fromyoursunrise yoursunrise viamy-life my-life
20:22
0459 df54 500
Reposted frommakswilczur makswilczur viamy-life my-life
psycha
20:24
#447
Reposted fromMiauuuKurwa MiauuuKurwa viatereseek tereseek
psycha
20:24

"- Halo, halo, kochanie, chciałbym ci powiedzieć, że dziś bez zmian. Jest tak jak wczoraj, jak przedwczoraj i trzy dni temu. Ledwo otworzyłem oczy i już tęsknię".

— Piotr Adamczyk
Reposted frommypinkflaming mypinkflaming viamy-life my-life
psycha
20:23
4421 b232
Reposted fromxalchemic xalchemic viamy-life my-life
psycha
20:23
Przyszłość należy do tych, którzy wierzą w piękno swoich marzeń.
— Eleanor Roosevelt
Reposted fromavooid avooid viamy-life my-life
psycha
20:23
8111 9d42 500
Reposted fromdobby dobby viamy-life my-life
psycha
20:22
0600 3827
Reposted fromskraweksiebie skraweksiebie viamy-life my-life
psycha
20:22
8936 0bc5
No i bardzo dobrze !
Reposted fromyoursunrise yoursunrise viamy-life my-life
psycha
20:24

"- Halo, halo, kochanie, chciałbym ci powiedzieć, że dziś bez zmian. Jest tak jak wczoraj, jak przedwczoraj i trzy dni temu. Ledwo otworzyłem oczy i już tęsknię".

— Piotr Adamczyk
Reposted frommypinkflaming mypinkflaming viamy-life my-life
psycha
20:23
4421 b232
Reposted fromxalchemic xalchemic viamy-life my-life
psycha
20:23
Przyszłość należy do tych, którzy wierzą w piękno swoich marzeń.
— Eleanor Roosevelt
Reposted fromavooid avooid viamy-life my-life
psycha
20:23
8111 9d42 500
Reposted fromdobby dobby viamy-life my-life
psycha
20:22
0600 3827
Reposted fromskraweksiebie skraweksiebie viamy-life my-life
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl