Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 22 2017

psycha
16:27
Zamykam serce i wydaje mi się, że przez to jestem bezpieczniejsza.
— Regina Brett – Jesteś cudem. 50 lekcji jak uczynić niemożliwe możliwym
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
psycha
16:27
Czasem litujemy się nad ludźmi, którzy nie mają litości ani dla siebie, ani dla innych.
— Emily Jane Brontë – Wichrowe Wzgórza
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
psycha
16:27

Każdy może na ciebie spojrzeć, lecz spotkanie kogoś, kto widzi ten sam świat co ty, jest zjawiskiem dość rzadkim.
— John Green – Żółwie aż do końca
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty

August 28 2017

psycha
14:52
6370 d126
Reposted fromxalchemic xalchemic viarainbowheart rainbowheart
psycha
14:52
Lęk wysokości świadczy o braku zaufania do siebie. Nie masz pewności, czy nie skoczysz.
— Janet Fitch
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajointskurwysyn jointskurwysyn
psycha
14:51
To jest pojebany świat, człowieku, ludzie już nie chcą odlatywać w kosmos, do gwiazd, chcą tylko udawać, że nic się nie dzieje, chcą się uśmiechać, kiedy cierpią, i iść ciągle naprzód
— Juliusz Strachota "Relaks amerykański"
Reposted fromaggape aggape viajointskurwysyn jointskurwysyn
psycha
14:50
Popołudnia w sierpniu pachną już jesienią.
— Małgorzata Musierowicz "Ida sierpniowa"
Reposted frominvisibile invisibile viadeliberacja deliberacja
psycha
14:50
Życie z drugim człowiekiem polega na tym, że zaczyna się lubić jego dziwactwa.
— Jonathan Carroll
psycha
14:49
Nie ma wstydu w byciu głodnym innej osoby. Nie ma wstydu w pragnieniu dzielenia swojego życia z kimś.
— Augusten Burroughs
Reposted fromlaazy laazy viadeliberacja deliberacja
psycha
14:49
Nie czekaj, aż będzie łatwiej, prościej, lepiej. Nie będzie. Trudności będą zawsze. Ucz się być szczęśliwym tu i teraz. Bo możesz nie zdążyć. 
Reposted frommeiren meiren viadeliberacja deliberacja
psycha
14:49
Możesz mnie lubić albo nie lubić ponieważ ponad 20 lat uczyłem się jak pokochać siebie i nie mam takiej ilości czasu, aby przekonywać do tego kogoś innego.
— Daniel Franzese
psycha
14:47
Dzisiaj już wiem, że zderzenie z rzeczywistością bez szukania usprawiedliwień i koloryzowania jest przerażające. Dzisiaj już wiem, że to jedyna właściwa droga. Jedyny słuszny, pierwszy krok.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty

June 28 2017

psycha
20:24
#447
Reposted fromMiauuuKurwa MiauuuKurwa viatereseek tereseek
psycha
20:24

"- Halo, halo, kochanie, chciałbym ci powiedzieć, że dziś bez zmian. Jest tak jak wczoraj, jak przedwczoraj i trzy dni temu. Ledwo otworzyłem oczy i już tęsknię".

— Piotr Adamczyk
Reposted frommypinkflaming mypinkflaming viamy-life my-life
psycha
20:23
4421 b232
Reposted fromxalchemic xalchemic viamy-life my-life
psycha
20:23
Przyszłość należy do tych, którzy wierzą w piękno swoich marzeń.
— Eleanor Roosevelt
Reposted fromavooid avooid viamy-life my-life
psycha
20:23
8111 9d42 500
Reposted fromdobby dobby viamy-life my-life
psycha
20:22
0600 3827
Reposted fromskraweksiebie skraweksiebie viamy-life my-life
psycha
20:22
8936 0bc5
No i bardzo dobrze !
Reposted fromyoursunrise yoursunrise viamy-life my-life
20:22
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl